Praxis21 arbejder antropologisk med sociale og kulturelle problemstillinger. Vi producerer viden, der synliggør menneskers ressourcer og vilkår, og er med til at udvikle nye løsninger.

 • Tine Sønderby er antropolog og hovedkraften bag Praxis21.

  Tine Sønderby er antropolog og hovedkraften bag Praxis21.
  Foto: Tonje Eliasson

 • Vi arbejder antropologisk og interviewer, deltager og observerer.

  Vi arbejder antropologisk og interviewer, deltager og observerer.
  Foto: Andreas Bro

 • Vi undersøger sociale fællesskaber og analyserer, hvorfor mennesker handler, som de gør.

  Vi undersøger sociale fællesskaber og analyserer, hvorfor mennesker handler, som de gør.
  Foto: Andreas Bro

 • Vi formidler viden, så den kan bruges i hverdagen.

  Vi formidler viden, så den kan bruges i hverdagen.
  Foto: Kirstine Fryd

 • Tine Sønderby har været en inspirerende og pålidelig samarbejdspartner i flere projekter for børn og unge, som Kulturregion Fyn har afviklet fra 2015 til 2018. Tine har med sin store erfaring bidraget til at justere projekterne, så de har opnået større relevans og effekt for målgruppen og samtidig været skarp på hvordan vi kunne justere, så vi handlede i overensstemmelse med projektets værdier. Hun har med sin gode indlevelsesevne formået at favne komplekse problemstillinger og balanceret de mange behov, et regionalt projekt rummer. Jeg kan stærkt anbefale Tine S. som samarbejdspartner i projekter, hvor værdier og social ansvarlighed er i fokus, da hun altid har stor respekt for den enkelte deltager og de sammenhænge hun indgår i.    
  Cecilia de Jong, projektleder og kulturkonsulent i Kulturregion Fyn
 • Tine Sønderby fulgte og evaluerede igennem 2 år vores arbejdsproces med en ny samlet lokalplan for Præstø Bymidte. Konflikthåndtering, borgerinvolvering og lokalpolitik var gennemgående spor i projektet, og arbejdet med evaluering af disse temaer gennemførte Tine med en enestående grad af menneskelig forståelse og respekt for de forskellige aktørers forudsætninger, roller og interesser, samtidigt med at evalueringen løbende gav os nye indsigter såvel i projektet, som mere generelt i forhold til vores egen rolle og handlemønstre som embedsmænd.
  Peter Haugan Vergo, Plan- og byggechef i Vordingborg Kommune
 • Tine Sønderby har været en professionel drivkraft i udarbejdelsen af vores boligsociale antologi Bag facaderne. Antologiens 'skelet' er udarbejdet af 354 boligsociale medarbejdere, og at samle deres mange historier i en bog, har krævet et meget systematisk og stringent arbejde, som Tine har udført med stor entusiasme. Hver en deadline og aftale er blevet overholdt. Og så har Tine hjertet med i sit arbejde.
  Carina Seifert, PA i BL og chef for Boligsocialnet
 • Det Kriminalpræventive Råd har haft glæde af at arbejde sammen med Tine Sønderby i flere omgange. Tine arbejder struktureret og målrettet med tingene, men har altid vist sig lydhør overfor nye ideer og indspark undervejs i processen. Hun har et godt blik for både udfordringer og potentialer, og formidler sine konkrete løsningsforslag i et klart og enkelt sprog.
  Merete Djurhuus, konsulent i Det Kriminalpræventive Råd
 • Vi har haft glæde af at engagere Tine Sønderby i et forløb med vores ungegruppe Walkie Talkie på Svendborg Bibliotek. Tine indgik i arbejdet velforberedt, vidende og med en dejlig smittende energi og glæde. Hun forstår at gå i dialog med de unge og få det bedste frem i dem. Kurserne for de unge var udbytterige, og jeg kan varmt anbefale Tine til andre, som gerne vil ‘booste’ deres ungeindsats.
  Anne Bertram, børnekulturkonsulent for Svendborg Kommune
 • Rødovre kommune har ved flere lejligheder haft samarbejde med Tine Sønderby, senest i forbindelse med en trivselsundersøgelse på ungeområdet. Tine leverer altid et solidt stykke professionelt arbejde, og har den sjældne evne at skabe kontakt til unge, såvel som til det professionelle niveau. Hun kan samtidig bringe nye og spændende refleksioner ind i det arbejde der i forvejen laves. Denne kombination og Tines i øvrigt brede palet af kompetencer, har givet super godt samarbejde og rigtig gode resultater.
  Jan Andersen, koordinator for SSP samarbejdet i Rødovre Kommune
 • Som antropolog er Tine Sønderby præcis, loyal, etisk opmærksom og innovativ, både hvad angår metode og analyse. Som fagperson er hun åben og meget fleksibel, og samtidig meget stædig når det gælder en hjertesag eller spørgsmål om faglig integritet. Hun kan godt lide at udvikle på en projektopgave i løbende sparring med meget forskelligartede stakeholders og kolleger, og er åben for nye inputs. Samtidig har hun begrænset tålmodighed overfor smarte overfladetiltag eller “vi plejer” normativitet.
  Karen Lisa Salamon, lektor v. Institut for Antropologi, Københavns Universitet
 • Tine har let til smil og et godt overblik. Hun er rar at arbejde sammen med og god til at kommunikere – såvel direkte som indirekte. Tine er også en dygtig formidler, der formår at beskrive og afrapportere, både i en let forståelig udgave og på en mere akademisk facon.
  Søren Lillevang, ejendomsleder i AKB, Rødovre
Arbejdsområder
Udvalgt publikation

Projektmageri – med afsæt i Den Generøse Organisation

Best practice katalog

Den Generøse Organisation er en ny model for projektorganisation. Den hviler på tanken om, at det kan betale sig at være tillidsfuld og generøs, fordi det skaber det bedste udgangspunkt for udvikling af mennesker og projekter og udveksling af ideer. Vi har udviklet modellen ifm. Kulturregion Fyns toårige Projektmagerforløb, hvor unge skaber kulturprojekter sammen med aktører fra Fyn og øerne. Arbejdet er støttet af Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs om Den Generøse Organisation og om andre redskaber

Udvalgte cases

Se flere cases