Når man udvikler grønne områder, kan man kickstarte fællesskaber, forskønne arealer og øge social kapital. Tine præsenterede erfaringer fra Praxis21-projektet “Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer” (2015) til et tætpakket seminar, hvor mange bidrog med faglig inspiration til feltet. Seminaret “Liv og fællesskab i de fysiske rammer” var arrangeret af BoGro, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og BoligsocialNet