I Albertslund Syd er 280 rækkehuse blevet renoveret efter alle kunstens regler, og nu er tiden kommet til de grønne områder. Beboerne vil have hjemlige, inspirerende udearealer, som er i tråd med afdelingens værdier. Tine faciliterer arbejdsprocessen og har analyseret muligheder og udfordringer i området. Beboere, ansatte og Tine udarbejder nu i fællesskab et katalog for, hvordan udearealerne kan udvikles. Kataloget danner udgangspunkt for dialogen med gartnere, landskabsarkitekter og andre leverandører. Arbejdet startede i efteråret 2015, og det første udkast af kataloget  blev debatteret d. 13. januar.