Skab plads

Hvordan skaber boligsociale medarbejdere rammer for, at unge indgår som ressourcer i deres lokalområde og bruger deres kompetencer fuldt ud?

Og hvordan kan medarbejderne arbejde med deres egen rolle?

P21 faciliterede workshop for boligsociale medarbejdere fra hele landet, arrangeret af Boligsocialnet og KAB.