Tryghed, naboskab og fællesskab

Hvordan får man naboskab til at fungere på trods af forskelligheder?

Tine faciliterede en workshop for beboere og ansatte i FSB. Ud fra dialogredskabet Vi er forskellige arbejdede deltagerne med deres erfaringer med naboskab. Dialog, forventningsafstemning og blik for forskellige måder at være “en god nabo” var i centrum.