Projektmageri – Med den generøse organisation som afsæt

Vi har udviklet en model for projektorganisation, som vi kalder “Den Generøse Organisation”. Modellen hviler på tanken om, at det kan betale sig at være tillidsfuld og generøs, fordi det skaber det bedste udgangspunkt for udvikling af mennesker og projekter og udveksling af ideer. Modellen er skabt til det kulturelle felt, men kan også bruges på andre områder.

Den Generøse Organisation er udviklet i forbindelse med Kulturregion Fyns Projektmagerforløb, hvor unge skaber kulturprojekter i samarbejde med aktører fra Fyn og øerne. Tine har undervist på forløbet i halvandet år, samtidig med hun var antropolog på feltarbejde. Hun observerede dynamikker og afholdt uformelle interviews og disse data dannede grundlag for refleksioner med projektlederen Cecilia de Jong.

Vi udviklede i fællesskab en undersøgende, afprøvende arbejdsform, hvor vi løbende brugte indsigter til at justere projektets tilgange og metoder. Dette dannede basis for best practice kataloget, som Tine har skrevet, og som desuden er blevet kvalificeret af deltagerne i Projektmagerforløbet

Kataloget indeholder tre underkataloget, som behandler erfaringer fra projektet og giver redskaber til arbejdet.

Kataloget er et resultat af to års arbejde,støttet af Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, Slots-og Kulturstyrelsen.
Se også et projekt for vækstlagsmusikere, som Projektmager var én af flere initiativtagere til her:Ø-lyd

Reference

Tine Sønderby har været en inspirerende og pålidelig samarbejdspartner i flere af de projekter for børn og unge, som Kulturregion Fyn har afviklet i perioden 2015 til 2018. Tine har med sin store erfaring løbende bidraget til at justere projekterne så de har opnået større relevans og stor effekt for målgruppen og samtidig været skarp på hvordan vi organisatorisk kunne justere, så vi handlede i fuld overensstemmelse med projektets værdier. Hun har med sin gode indlevelsesevne formået at favne komplekse problemstillinger og balanceret de mange behov, et regionalt projekt med mange, forskellige aktører skal håndtere.
Vi har i et tæt samarbejde udviklet en organisationsmodel og gode undervisningsmaterialer, som vil komme regionens unge og deres samarbejdspartnere til gavn i de kommende år. Samtidig vurderer vi, at materialet også kan have relevans for en langt større kreds af interessenter og det takket være Tines indsigt i behov på området.

Jeg kan stærkt anbefale Tine S. som samarbejdspartner i projekter, hvor værdier og social ansvarlighed er i fokus, da hun altid har stor respekt for den enkelte deltager og de sammenhænge hun indgår i.

Cecilia de Jong
Projektleder og Kulturkonsulent
Kulturregion Fyn

Download

Katalog 2: Samarbejde

Introduktion

Katalog 3: Udvikling af projekter og afvikling af events

Katalog 1: Den Generøse Organisation