Projektmageri – Med den generøse organisation som afsæt

Vi har udviklet en model for projektorganisation, som vi kalder “Den Generøse Organisation”. Modellen hviler på tanken om, at det kan betale sig at være tillidsfuld og generøs, fordi det skaber det bedste udgangspunkt for udvikling af mennesker og projekter og udveksling af ideer. Modellen er skabt til det kulturelle felt, men kan også bruges på andre områder.

Den Generøse Organisation er udviklet i forbindelse med Kulturregion Fyns Projektmagerforløb, hvor unge skaber kulturprojekter i samarbejde med aktører fra Fyn og øerne. Tine har undervist på forløbet i halvandet år, samtidig med hun var antropolog på feltarbejde. Hun observerede dynamikker og afholdt uformelle interviews og disse data dannede grundlag for refleksioner med projektlederen Cecilia de Jong.

Vi udviklede i fællesskab en undersøgende, afprøvende arbejdsform, hvor vi løbende brugte indsigter til at justere projektets tilgange og metoder. Dette dannede basis for best practice kataloget, som Tine har skrevet, og som desuden er blevet kvalificeret af deltagerne i Projektmagerforløbet

Kataloget indeholder tre underkataloget, som behandler erfaringer fra projektet og giver redskaber til arbejdet.

Kataloget er et resultat af to års arbejde,støttet af Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, Slots-og Kulturstyrelsen.
Se også et projekt for vækstlagsmusikere, som Projektmager var én af flere initiativtagere til her:Ø-lyd

Download

Katalog 2: Samarbejde

Introduktion

Katalog 3: Udvikling af projekter og afvikling af events

Katalog 1: Den Generøse Organisation