Kulturcamp

Kulturregion Fyn arbejder med talentudvikling af unge i teaterverdenen. Teatergrupper, workshops og forestillinger udfordrede og opkvalificerede det unge vækstlag på Fyn fra 2016 til 2019. Arbejdet skete i samarbejde med Teater Momentum i Odense og Baggårdsteatret i Svendborg.

Tine fulgte processen og evaluerede den.

Reference

Tine Sønderby har været en inspirerende og pålidelig samarbejdspartner i flere projekter for børn og unge, som Kulturregion Fyn har afviklet i perioden 2015 til 2018. Tine har med sin store erfaring løbende bidraget til at justere projekterne, så de har opnået større relevans og effekt for målgruppen og samtidig været skarp på, hvordan vi organisatorisk kunne justere, så vi handlede i fuld overensstemmelse med projektets værdier. Hun har med sin gode indlevelsesevne formået at favne komplekse problemstillinger og balanceret de mange behov, et regionalt projekt med mange forskellige aktører skal håndtere. Vi har i et tæt samarbejde udviklet en organisationsmodel og undervisningsmaterialer, som vil komme regionens unge, deres samarbejdspartnere og en større kreds af interessenter til gavn i de kommende år, og det takket være Tines indsigt i behov på området.

Jeg kan stærkt anbefale Tine S. som samarbejdspartner i projekter, hvor værdier og social ansvarlighed er i fokus, da hun altid har stor respekt for den enkelte deltager og de sammenhænge hun indgår i.

Cecilia de Jong
Projektleder og Kulturkonsulent
Kulturregion Fyn

Download