Fællesskab, Shawarma og Mighty Bulls

Denne metodebog om inddragelse af unge sætter fokus på, hvordan unge kan indgå som en ressource i deres boligområde. Nydanske teenagedrenge er i centrum.

Tine har skrevet bogen på baggrund af hendes erfaringer fra et metodeudviklingsprojekt i Kærene og Bybjerget. Bogen giver indblik i succeser, udfordringer og dilemmaer i det daglige samarbejde med de unge og suppleres med analyser og anbefalinger til andre, der arbejder med emnet.

Bogen er udgivet af KAB med støtte fra Bikubenfonden.

Reference

"Det er en rigtig god bog. Gode refleksioner og dejligt med en bog som meget konkret giver nogle metoder og anvisninger på, hvordan man som praktiker kan arbejde med unge på en bæredygtig måde, hvor både de unge og de voksne udfordres."

Miguel Romero Mikkelsen, boligsocial medarbejder i Herredsvang

Download

Læs bogen

Video

Se "Lys på multiboldbanen" (6 min.). Den er lavet af unge i projektet bag bogen for at få lys på den lokale fodboldbane. Du kan også læse om arbejdet med at få lys på fodboldbanen i bogen. Filmen er lavet i samarbejde med C:ntact.

Se dokumentarfilmen "Indspark" (51 min.). Den følger fire unge, som er med i projektet bag bogen, og viser, hvorfor de vil gøre en forskel dér, hvor de bor. Filmen var en del af projektet, og du kan læse mere om den i bogen. "Indspark" er lavet i samarbejde med C:ntact.