En hånd til alle 2

KAB’s projekt “En hånd til alle” udvikler redskaber, som kan forebygge og løse nabokonflikter.

Tine udarbejdede en midtvejsevaluering af projektet. Den undersøger, hvordan de nye tiltag fungerer i udvalgte afdelinger og anviser, hvordan redskaberne kan videreudvikles.