Tine Sønderby fulgte og evaluerede igennem 2 år vores arbejdsproces med en ny samlet lokalplan for Præstø Bymidte. Konflikthåndtering, borgerinvolvering og lokalpolitik var gennemgående spor i projektet, og arbejdet med evaluering af disse temaer gennemførte Tine med en enestående grad af menneskelig forståelse og respekt for de forskellige aktørers forudsætninger, roller og interesser, samtidigt med at evalueringen løbende gav os nye indsigter såvel i projektet, som mere generelt i forhold til vores egen rolle og handlemønstre som embedsmænd.