Det Kriminalpræventive Råd har haft glæde af at arbejde sammen med Tine Sønderby i flere omgange. Tine arbejder struktureret og målrettet med tingene, men har altid vist sig lydhør overfor nye ideer og indspark undervejs i processen. Hun har et godt blik for både udfordringer og potentialer, og formidler sine konkrete løsningsforslag i et klart og enkelt sprog.