Konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning – evaluering

Vordingborg Kommune har afprøvet konfliktmæglingsmetoder i borgerinddragelse. Igennem to år samarbejdede plan- og byggeafdelingen tæt med en gruppe borgere om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø. Undervejs blev der udviklet nye arbejdsgange,og eksterne konfliktmæglere introducerede nye metoder. Processen var arbejdskrævende, men udbytterig, og det…

Læs mere →

“Vi er forskellige” – dialogværktøj om naboskab

Vi har alle sammen forventninger til, hvordan vi gerne vil bo. Vi har forestillinger om, hvordan forholdet til naboen skal være, og hvilke regler der skal gælde. Det er bare ikke sikkert, at naboen har de samme forventninger og forestillinger som os.

Læs mere →

“Fællesskab, shawarma og Mighty Bulls” – bog om ungeinddragelse

Kan nydanske drenge være med til at løfte deres boligområde? Hvordan oplever unge at blive engageret i udviklingen af det sociale liv, og hvilke metoder fungerer …

Læs mere →