“Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer”

Denne erfaringsopsamling viser syv eksempler på almene boligafdelinger, der har formået at udnytte deres grønne guld, udearealerne. De bruger udearealerne på måder, som styrker sammenholdet i afdelingen på tværs af alder og etnicitet. Folk bliver ført sammen og er med til at skabe et hjem,…

Læs mere →

Konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning – evaluering

Vordingborg Kommune har afprøvet konfliktmæglingsmetoder i borgerinddragelse. Igennem to år samarbejdede plan- og byggeafdelingen tæt med en gruppe borgere om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø. Undervejs blev der udviklet nye arbejdsgange,og eksterne konfliktmæglere introducerede nye metoder. Processen var arbejdskrævende, men udbytterig, og det…

Læs mere →

“Bag facaderne”

Tine har redigeret den første antologi i Danmark om boligsocialt arbejde. Antologien præsenterer 34 eksempler på boligsocialt arbejde og bidrager med et unikt indblik i, hvordan sociale udfordringer håndteres i udsatte by- og boligområder . Antologiens råmateriale er udarbejdet af 354 boligsociale medarbejdere i en…

Læs mere →

“En hånd til alle” – undersøgelse af naboskab og evaluering af projekt

P21 har sammen med KAB udarbejdet en større undersøgelse om naboskab ifm. projektet “En hånd til alle”. 71 beboere og 15 ansatte blev interviewet om blandt andet om støj, utryghedsskabende adfærd og uenigheder om husdyr.

Læs mere →

“Vi er forskellige” – dialogværktøj om naboskab

Vi har alle sammen forventninger til, hvordan vi gerne vil bo. Vi har forestillinger om, hvordan forholdet til naboen skal være, og hvilke regler der skal gælde. Det er bare ikke sikkert, at naboen har de samme forventninger og forestillinger som os.

Læs mere →

“Fællesskab, shawarma og Mighty Bulls” – bog om ungeinddragelse

Kan nydanske drenge være med til at løfte deres boligområde? Hvordan oplever unge at blive engageret i udviklingen af det sociale liv, og hvilke metoder fungerer …

Læs mere →

Guides til tryghedsvandringer

En tryghedsvandring er et dialogredskab, som kan bruges til borgerinddragelse på tryghedsområdet. Men hvordan gør man? Hvad er vigtigt i planlægningen, og hvordan…

Læs mere →