Sparringsforløb om samskabelse i byudvikling

DemokraCity udvikler samskabende forløb for borgere, arkitektstuderende og kommunale medarbejdere i Aarhus. De samarbejder om byudvikling i fire dele af byen, i første omgang i perioden 2013 – 2015. Praxis21 bidrager med sparring undervejs, særligt i forhold til udarbejdelsen af et metodekatalog. Kataloget illustrerer forløbet…

Læs mere →

“Bag facaderne”

Tine har redigeret den første antologi i Danmark om boligsocialt arbejde. Antologien præsenterer 34 eksempler på boligsocialt arbejde og bidrager med et unikt indblik i, hvordan sociale udfordringer håndteres i udsatte by- og boligområder . Antologiens råmateriale er udarbejdet af 354 boligsociale medarbejdere i en…

Læs mere →

Workshop om naboskab

Boligorganisationen FSB satte fokus på naboskab og tryghed i et arrangement for beboervalgte og ansatte. P21 bidrog med en workshop om naboskab, som tog udgangspunkt i redskabet “Vi er forskellige” – et dialogredskab, Tine har udviklet for KAB. Redskabet præsenterer fire nabotyper og lægger op…

Læs mere →

Workshop om unge frivillige

Hvordan kan man forbedre samarbejdet med unge frivillige i den almene boligsektor? Det spørgsmål diskuterede Tine med beboerdemokrater fra Boligkontoret Danmark, der holdt seminar om frivillighed. Diskussionsoplægget havde fokus på en ressourceorienteret og dialogbaseret tilgang til unge og tog udgangspunkt i bogen “Fællesskab, Shawarma og…

Læs mere →

Ekstern lektor i evaluering på Institut for Antropologi, KU

Tine er blevet ekstern lektor på Københavns Universitet. Hun skal undervise studerende i valgfaget “Evaluation Anthropology and the anthropology of Evaluation”. Læs mere om kurset her

Læs mere →

Workshop om ungeinddragelse

Hvordan kan ansatte skabe rammer for, at unge kan indgå i boligområdet på en konstruktiv måde? Hvordan muliggør man, at unge bruger deres kompetencer fuldt ud? Og at ansatte kan finde en konstruktiv rolle i forløbet?  P21 har afholdt workshop og holdt foredrag for boligsociale…

Læs mere →

Sparringsforløb med unge kulturskabere

En gruppe unge arbejder med at skabe kulturelle arrangementer på Svendborg bibliotek. Men hvordan finder de unge gode roller i forhold til hinanden og til de ansatte? Og hvordan kan de rekruttere flere unge til deres gruppe?

Læs mere →

Seminar om ungeinddragelse

Hvordan inddrager man unge i kulturinstitutioner? Hvilke metoder virker? Og hvordan kan ansatte balancere imellem forskellige behov og forventninger?

Læs mere →