Minja Derkovic

Minja arbejder med kommunikation og ungeinddragelse. Hun bruger kommunikative virkemidler til at skabe engagement blandt unge, og hun har erfaring med, hvad der virker, set fra et ungeperspektiv.

Minja arbejder med forskellige medier og har især erfaring med tekst, sociale medier, film og fotografi. Hun har været ansat som projektassistent på et ungeinddragelsesprojekt i Rødovre, hvor hun var medudvikler af mange projekter, der engagerede unge i at løfte deres lokalområde; blandt andet filmene “Lys på banen” og “Indspark”. I en årrække var hun også tilknyttet ungdomsredaktionen på Rødovre Lokalnyt.

Minja er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker. Hun er født i Bosnien, opvokset i Holstebro og bor nu i Rødovre. Hun er vant til at færdes i meget forskellige miljøer og til at skabe kontakt imellem dem.

Minja er bachelor i kommunikation og globale studier fra RUC.

7