P21 har fulgt Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt om konfliktmægling og kulturarv. Igennem to år samarbejdede plan- og byggeafdelingen tæt med en gruppe borgere om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø.

Undervejs blev der udviklet nye arbejdsgange,og eksterne konfliktmæglere introducerede nye metoder. Processen var arbejdskrævende, men udbytterig, og det lykkedes at bruge konflikter som en løftestang for et styrket Præstø. Læs om erfaringerne i evalueringen her