Tine holdt forelæsning for studerende om borgerinddragelse på DemokraCity. Studio DemokraCity er et nyt studio på kandidat niveau på Arkitektskolen Aarhus, der indgår i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Samarbejdet bygger på konceptet DemokraCity™ udviklet af Jes Vagnby og handler om demokrati og byudvikling med borgernes medskaben. De arkitektstuderende lærer en helhedsorienteret tilgang til arkitektur, samarbejder og procesdesign i tæt dialog med borgere og kommunalt ansatte om byudviklingsprojekter.