Søndagsavisen har sat fokus på “den gode nabo”. Hvor længe må man spille festmusik og småsnakke over hækken, hvis man vil beholde det gode naboskab? Hvad skændes naboer om? Og hvad karakteriserer forskellige nabotyper? Tine udtaler sig i artiklen om sociale dynamikker omkring naboskab. Læs artiklen http://sondagsavisen.dk/boligogpenge/2013-02-21-er-du-en-god-nabo/