Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

I mange almene boligafdelinger er udearealerne mest en kulisse til bygningerne. Beboerne har ikke noget forhold til dem og bruger dem ikke. Det er et problem, at pladsen ikke bliver udnyttet, fordi gode udearealer kan føre folk sammen og være med til at skabe et hjem, som man har lyst til at flytte til, blive boende i og tage ansvar for.

Denne publikation viser syv eksempler på afdelinger, der har formået at udnytte deres grønne guld. De bruger udearealerne på måder, som styrker sammenholdet i afdelingen på tværs af alder og etnicitet. Beboerne knytter sig til stedet og til fællesskabet. Og samtidig ser afdelingen mere attraktiv, levende og hjemlig ud.