Seminar og udgivelse af “Projektmageri – med Den Generøse Organisation som afsæt”

Kataloget “Projektmageri- med Den Generøse Organisation som afsæt” blev lanceret til et seminar på Posten i Odense. Kataloget præsenterer blandt andet en ny model for projektorganisering, som hviler på tanken om, at tillid og generøsitet kan betale sig. Modellen er udviklet ifm. Kulturregion Fyns Projektmagerforløb,…

Læs mere →

Kulturcamp – evaluering af talentudvikling i teaterverdenen

Kulturcamp – evaluering af talentudvikling i teaterverdenen

Kulturcamp understøtter unge talenter indenfor teaterproduktion på Fyn. Teatergrupper, workshops og forestillinger skal udfordre og opkvalificere det unge vækstlag frem til 2019. Tine følger projektet og er med til at evaluere det for Kulturregion Fyn, som står bag projektet i samarbejde med Teater Momentum og…

Læs mere →

Kunst på oversete og forladte steder

Nu kan man ansøge kunst- og kulturfestivalen Mod.Strøm med en idé http://www.kulturregionfyn.dk/ansoeg-modstroem. Festivalen afholdes af Kulturregion Fyn i sept. 2017 på ni udvalgte steder. Tine har faciliteret borgermøder i de ni kommuner og været med til at udvikle festivalens borgerinddragelsesstrategi og lokale forankring.  

Læs mere →

Et amfi-teater, en høkerbutik og en nedlagt jernbane…

Et amfiteater, en høkerbutik og en nedlagt jernbane – i løbet af efteråret vælger borgere et centrum i deres kommune for festivalen Mod.Strøm. Mod.Strøm er et innovativt kunst- og kulturprojekt, som kulminerer i en festival i Kulturregion Fyn i september 2017. Tine faciliterer borgermøder i…

Læs mere →

Politisk nedsmeltning for åben skærm

Fynske unge satte fokus på amerikansk politik, da Dokken, Faaborg-Midtfyns Ungdomsråd og Dokumania Live skabte en debat- og filmaften med den prisbelønnede dokumentar “Weiner” – om et katastrofalt forsøg på comeback i amerikansk politik. Aftenen åbnedes af en koncert med A fine Mess. Tine underviser…

Læs mere →

Videndeling om udvikling af grønne områder

Når man udvikler grønne områder, kan man kickstarte fællesskaber, forskønne arealer og øge social kapital. Tine præsenterede erfaringer fra Praxis21-projektet “Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer” (2015) til et tætpakket seminar, hvor mange bidrog med faglig inspiration til feltet. Seminaret “Liv og fællesskab i…

Læs mere →

Musik og fællesskab i Svendborg

Unge fra Dokken samlede generationerne en perfekt sommeraften i juli. Programmet stod på koncert med Tobias Strandvig, debat om musik og stoffer og en udendørs visning af dokumentarfilmen Amy – alt i samarbejde med spillestedet Harders og Dokumania Live (DR2). Tine underviser og coacher de…

Læs mere →

Debatter om kulturlivet på Fyn og øerne

Debatter om kulturlivet på Fyn og øerne

Hvad synes I er kulturskatte i jeres kommune? Hvad er I gode til, når det kommer til kultur? Og hvor er udviklingspotentialet? Borgere har diskuteret kunst og kultur i deres lokalmiljø igennem hele foråret. Kulturregion Fyn var vært på de ni debatter, som var første…

Læs mere →

Islamisk Stat år 0 – på skonnerten Fylla

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

Så kom Dokken til Ærøskøbing havn og inviterede til den barske og tankevækkende dokumentarfilm “Islamisk Stat år 0”. Dokken viser dokumentarfilm under åben himmel i samarbejde med Dokumania Live. Tine underviser og guider de unge i Dokken.

Læs mere →

Unge viser dokumentarfilm under åben himmel

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

 • Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

  Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

Unge fra Projektmagerforløbet samarbejder med Dokumania Live (DR2) om at vise fem debatskabende dokumentarfilm under åben himmel. De unge har organiseret sig i Dokken, som viste sin første film på Stranden i Odense Havn. Tine guider og underviser de unge.

Læs mere →

Borgerinddragelse i kunst og kultur på Fyn

“Mod-strøm” skaber kunst- og kulturprojekter på steder, som trænger til fornyelse – det kan være en gammel togstation, en nedlagt fabrik eller et tomt bondehus. Kunsten skal få os til at se på stederne i et nyt lys og starte transformationer. Tine er borgerinddragelseskonsulent på…

Læs mere →

Kulturcamp – evaluering af talentudvikling i teaterverdenen

Kulturcamp understøtter unge talenter inden for teaterproduktion på Fyn. Teatergrupper, workshops og forestillinger skal udfordre og opkvalificere det unge vækstlag frem til 2019. Tine følger projektet og er med til at evaluere det for Kulturregion Fyn, som står bag projektet i samarbejde med Baggårdsteatret og…

Læs mere →

Trygge beboere i Tingbjerg

Tingbjerg skal være et endnu bedre sted at bo – både for ældre og unge beboere. Tine holdt oplæg for en gruppe beboere og ansatte om, hvordan man kan skabe dialog mellem unge og ældre, og hvordan man kan bruge metoden “tryghedsvandringer” i arbejdet.

Læs mere →

Unge projektmagere skaber mere liv på Fyn

Unge projektmagere fra hele Fyn er samlet til et forløb, som giver dem viden, netværk og midler til at stable deres egne events på benene. De skal samarbejde, blive klogere og arbejde kreativt og målrettet, så deres vilde idéer bliver til virkelige events. Tine underviser på forløbet, som er arrangeret af Kulturregion Fyn.

Læs mere →

Udvikling af grønne områder i Albertslund

I Albertslund Syd er 280 rækkehuse blevet renoveret efter alle kunstens regler, og nu er tiden kommet til de grønne områder. Beboerne vil have hjemlige, inspirerende udearealer, som er i tråd med afdelingens værdier. Tine faciliterer arbejdsprocessen og har analyseret muligheder og udfordringer i området….

Læs mere →

Robuste lokalmiljøer via beboerinddragelse og opbygning af social kapital – workshop

Robuste lokalmiljøer via beboerinddragelse og opbygning af social kapital – workshop

KAB og Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus holdt seminar på for deres medarbejdere. Tine holdt workshop sammen med Thomas Nielsen fra Fredensborg Kommune om robuste lokalmiljøer. Fokuspunktet var, hvordan beboernes arbejde med udearealer kan være med til styrke fællesskaberne og opbygge social kapital.

Læs mere →

DemokraCity – sparringsforløb

DemokraCity – sparringsforløb

DemokraCity udvikler samskabende forløb for borgere, arkitektstuderende og kommunale medarbejdere i Aarhus. De samarbejder om byudvikling i fire dele af byen, i første omgang i perioden 2013 – 2015.

Praxis21 bidrager med sparring undervejs, særligt i forhold til udarbejdelsen af et metodekatalog.

Læs mere →

Evaluering af forsøg med konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning

Evaluering af forsøg med konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning

P21 har fulgt Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt om konfliktmægling og kulturarv. Igennem to år samarbejdede plan- og byggeafdelingen tæt med en gruppe borgere om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø.

Læs mere →

“Bag facaderne – en antologi om boligsocialt arbejde i udsatte by- og boligområder”

“Bag facaderne – en antologi om boligsocialt arbejde i udsatte by- og boligområder”

Tine har redigeret den første antologi i Danmark om boligsocialt arbejde. Antologien præsenterer 34 eksempler på boligsocialt arbejde og bidrager med et unikt indblik i, hvordan sociale udfordringer håndteres i udsatte by- og boligområder .

Læs mere →

Workshop om naboskab

Workshop om naboskab

Boligorganisationen FSB satte fokus på naboskab og tryghed. P21 bidrog med en workshop om naboskab, som tog udgangspunkt i redskabet “Vi er forskellige” – et dialogredskab, Tine har udviklet for KAB.

Læs mere →

Diskussionsoplæg om unge og frivillighed

Diskussionsoplæg om unge og frivillighed

Beboerdemokrater fra Boligkontoret Danmark holdt seminar om frivillighed, og Tine holdt et diskussionsoplæg om samarbejdet med unge frivillige. Det handlede om, hvordan man kan inddrage unge ved at tænke ressourceorienteret

Læs mere →

Premiere på beboernes lommefilm i projektet “Her bor vi”

Beboere i Fuglekvarteret lavede lommefilm om deres kvarter i projektet “Her bor vi”. D. 13. november var der premiere på biblioteket på Rentemestervej. Se filmene her. “Her bor vi” er et samarbejde imellem Beboerprojekt Puls, Områdefornyelse i Fuglekvarteret, Lommefilm.dk og P21

Læs mere →

Ekstern lektor i evaluering på Institut for Antropologi, KU

Ekstern lektor i evaluering på Institut for Antropologi, KU

Tine er blevet ansat som ekstern lektor på Institut for Antropologi, KU. Hun skal undervise studerende i antropologisk evaluaring. Læs mere om kurset her

Læs mere →

Udgivelse af dialogværktøjet “Vi er forskellige”

Udgivelse af dialogværktøjet “Vi er forskellige”

Så kom dialogværktøjet “Vi er forskellige” på gaden. Det kan være med til at forebygge konflikter imellem naboer og viser fire forskellige måder at være nabo på. Hvilken slags nabo er du?

Læs mere →

“En hånd til alle” – rapport om nabokonflikter

“En hånd til alle” – rapport om nabokonflikter

Hvad skaber konflikter imellem beboere i almene boligområder? Hvordan oplever beboerne dem? Og hvad ligger der bag konflikterne? P21 har i samarbejde med KAB udarbejdet en undersøgelse om naboskab.

Læs mere →

Forelæsning hos DemokraCity på Arkitektskolen i Århus

Forelæsning hos DemokraCity på Arkitektskolen i Århus

Tine holdt forelæsning hos DemokraCity™ om brugerinddragelse. DemokraCity handler om demokrati og borgernes medskaben. Arkitektstuderende, kommunale medarbejder og borgere samarbejder om byudviklingsprojekter (Foto: Thomas Lillevang)

Læs mere →

“Romerriget om nabokrig” Radiotema 09. marts 2013 på Radio24syv

“Romerriget om nabokrig” Radiotema 09. marts 2013 på Radio24syv

Naboskab er vigtigt for mange danskere. Men nogle gange udvikler det sig til nabokrig. Hør “Romerriget” om hvad, der eskalerer konflikterne og hvorfor.

Læs mere →

“På kant med naboen” Artikel marts 2013, Bedre Boliger, KAB’s beboermagasin.

“På kant med naboen” Artikel marts 2013, Bedre Boliger, KAB’s beboermagasin.

To unge kvinder med en fælles forhistorie flytter tilfældigt ind i den samme opgang. Den ene lejlighed ligger oven på den anden, og de to piger kan høre hinanden igennem papirtynde vægge og lofter. De får en voldsom konflikt om støj, som strækker sig over…

Læs mere →

“Er du en god nabo?” Artikel 21. februar 2013 i Søndagsavisen

“Er du en god nabo?” Artikel 21. februar 2013 i Søndagsavisen

Hvad skændes naboer om? Og hvad karakteriserer forskellige nabotyper? Søndagsavisen har sat fokus på “den gode nabo”.

Læs mere →

“Nutidens unge – fremtidens håb” Artikel 17. januar 2013 i Rødovre LokalNyt

“Nutidens unge – fremtidens håb” Artikel 17. januar 2013 i Rødovre LokalNyt

Hvilke perspektiver ser KAB’s direktør Jesper Nygård i at inddrage unge i almene boligområder? Hvordan har Rødovres borgmester, Erik Nielsen, oplevet projektet, som ligger til grund for bogen? Og hvad mener de unge, som optræder i bogen, om inddragelse?

Læs mere →

Udgivelsesreception for “Fællesskab, shawarma og Mighty Bulls – om inddragelse af unge i et alment boligområde”

Midt i en stor snestorm var der hyggelig udgivelsesreception for bogen “Fællesskab, shawarma og Mighty Bulls – om inddragelse af unge i et alment boligområde”, som Tine har skrevet (Foto: Jakob Bekker-Hansen)

Læs mere →

Seminar om ungeinddragelse for KAB og Boligsocialnet

Seminar om ungeinddragelse for KAB og Boligsocialnet

Seminar for boligsociale medarbejdere og snigudgivelse på bogen “Fællesskab, shawarma og Mighty Bulls – om inddragelse af unge i et alment boligområde”.

Læs mere →

“Tryg og utryg i forstaden” Feature 08. marts 2012 på P1

“Tryg og utryg i forstaden” Feature 08. marts 2012 på P1

P1 er rykket på feltarbejde med antropolog Tine Sønderby, der undersøger, hvad der gør beboerne i et alment boligområde i Rødovre trygge og utrygge.

Læs mere →