Evaluering af forsøg med konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning

Evaluering af forsøg med konfliktmægling og kulturarv i byplanlægning

P21 har fulgt Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt om konfliktmægling og kulturarv. Igennem to år samarbejdede plan- og byggeafdelingen tæt med en gruppe borgere om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø.

Læs mere →